Back to Track listing

Ffoles Llantrisant

Mae gen i stwc, mae gen i hilydd
Mae gen i fuddai fechan newydd,

Mae gen i ffansi fawr iawn i dy garu,
Pe cawn i lonydd gan y diogi.

Mae gen i iâr, mae gen i geiliog,
Mae gen i gywan felan fochog,

Oer yw'r rhew ac oer yw'r eira,
Oer yw'r ty heb dau yn y Gaeaf,

   Pennill Ceri Mathews:
Du yw y nos, du yw y gaeaf,
Duach na du yw yng nghalon inne

   A phennill newydd ni:
Mae gen i grwth, mae gen i delyn,
Mae gen i pibgorn hyfryd a swnllyd!


Back to Track listing