Back to Track listing

Rhybudd Y Carwr

Ewch oddi wrth y ffenest,
Wr gonest ar y gân,
Ond de bydd edifar i mi;
Mae'r babi sydd yn flin,
Ac ei dad sydd wrth ei hun,
Felly nid oes lun i chi gael lle,
Felly nid oes lun i chi gael lle.

Y llong aeth o'r porthladd,
Heb gapten ar y bwrdd,
Am hyn mae'n edifar gen i,
Y gwynt o'r gorwel chwith,
A'i frân sydd ar y nyth,
Felly nid oes lun i chi gael lle,
Felly nid oes lun i chi gael lle.


Back to Track listing