Back to Track listing

Suo Gân

Huna blentyn ar y mynwes,
Clyd a chynnes ydyw hon,
Breichiau mam sy'n dyn am danat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni cha ddim amharu'th gyntun,
Ni wna undyn a thi gam;
Huna'n dawel, annwyl blentyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel heno huna,
Huna'n fwyn y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hyn?
Ai angylion fry sy'n gwenu,
arnat ti yn gwenu'n llon?
Tithau'n gwenu'n ol dan huno,
Huno'n dawel ar fy mron..

Paid ag ofni dim ond deilen,
Gura, gura ar y ddor.
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'n dawel yn fy mynwes
ar y engyl gwynion draw.


Back to Track listing