English Adref Am y Band Recordiau Gigs Ein Miwsig Cysylltu
[3row pic]
Gigs
NEVER MIND THE BOCS
Gwyliau gorffenol i Never Mind the Bocs a'r 'Neil Browning Band' yn cynnwys:

Warwick - Chicago Celtic Festival (USA) - Sidmouth - Pontardawe
Lorient - Bridgnorth - WOMAD - Sesiwn Fawr - Cwlwm Celtaidd

[feed icon] Newyddion am gigs yn uniongyrchol wrth ddefnyddio ein ffrwd RSS - mwy o wybodaeth yma.

[sesiwn fawr pic]
Sesiwn Fawr 2005

GIGS BLAENOROL
Llun, 23ain Rhagfyr, 2013
Clwb Iotio Brenhinol Cymru
8pm. Parti Nadolig, a LAWNSIAD ALBYM NEWYDD! Sesiwn a bwyd wedyn.
Caernarfon, Cymru
Sadwrn, Tachwedd 12, 2011
The Great Oak Cafe
7pm (bwyd ar gael)
Llanidloes, Cymru
Gwener, Mawrth 4, 2011
Gig Gwyl Dewi Sant
7.00 pm, Canolfan St. Michael, Abergavenny
De Cymru
Mercher, Gorffennaf 14, 2010
Clwb Gwerin, Llantrisant
8.30 pm, The Windsor Hotel, Pontyclun
De Cymru
Sadwrn, Chwefror 6, 2010
Neuadd y Pentre, Llandinam
Llandinam, Powys, Cymru
Satwrn, Gorffennaf 18, 2009
Gwyl Llangollen
Neuadd y Dref, 7.30 pm
Llangollen, Cymru
Gwener, Ebrill 3, 2009
Llanidloes Music & Arts Club
Canolfan y Celfyddydai Minerva, 7.30 pm
Stryd Fawr, Llanidloes, Cymru
Sadwrn, Medi 13, 2008
Canolfan Ucheldre
7.30 pm
Caergybi, Gogledd Cymru
Gwener, Awst 15, 2008
Galeri - 'Acwstig yn y Bar'
8.00 pm
Caernarfon, Gogledd Cymru
Sadwrn, Gorffennaf 19, 2008
Yn Chruinnaght
Ffôn Swyddfa'r Gwyl: (07624) 425957
Isle of Man
Mercher, Ionawr 16, 2008
Clwb Gwerin Llantrisant
The Windsor Hotel, Pontyclun
De Cymru
Gwener, Medi 14, 2007
Galeri - 'Acwstig yn y Bar'
Gyda Cajuns Denbo
a Southern Sky
Caernarfon, Gogledd Cymru
Gwener, Sadwrn a Sul
Awst 17/18/19, 2007
Gwyl Pontardawe
Gwener - 10.00 pm - Llwyfan Ddawns
Sadwrn - 2.00pm - Prif Llwyfan
Sul (bore) - Gweithdai (Accordion a Bodhran)
De Cymru
Gwener, Gorffennaf 27, 2007
Gwyl Caernarfon
Gwesty'r Celt, Caernarfon
Gogledd Cymru
Llun, Rhagfyr 18, 2006 (11pm)
Sesiwn Acwstig - Radio Cymru
BBC Radio Cymru
Gwener, 27 Hydref 2006
Ty Newydd, Sarn
Sarn, Pwllheli, LL53 8DY
Gogledd Cymru
Gwener, 1af Medi 2006
Adeilad FADS
Caergybi (dydd - am ddim)
Ynys Môn, Gogledd Cymru
Nos Fercher, 2il Awst 2006
Galeri - 'Acwstig yn y Bar'
Gogledd Cymru
Gwener a Sadwrn, 28/29 Gorffennaf 2006
WOMAD - Gweithdai
Reading, Lloegr
Sul, 9ed Gorffennaf 2006
Gwyl Llandudno
Gogledd Cymru
Sadwrn, 1af Gorffennaf 2006
Gwyl Rhuthun
Gogledd Cymru
Nos Sadwrn, 25ain Mawrth 2006
Ty Newydd, Sarn
Sarn, Pwllheli, LL53 8DY
Gogledd Cymru
Sad a Sul, 4ydd/5ed Mawrth 2006
Gwyl Cwlwm Celtaidd
Trecco Bay, Porthcawl
http://www.cwlwmceltaidd.com
De Cymru
Sadwrn, 28ain Ionawr 2006
'Open Stage' yn "Celtic Connections"
Royal Glasgow Concert Hall
http://www.celticconnections.com/
Yr Alban
Nos Fercher, 5ed Hydref 2005
Clwb Werin Llantrisant
The Windsor Hotel, Pontyclun
http://www.folkwales.org.uk/folk.html
De Cymru
Dydd Iau, 15ed Mis Medi 2005
Prairie Unitarian Universalist Society
2010 Whenona Drive, Madison
(Cyngerdd a Thwmpath)
Madison, WI
U.S.A.
Sad/Sul, 17ed/18ed Medi 2005
Gwyl Celtaidd Chicago
Dydd Sadwrn - 7:15 pm Pabell "The Next Generation"
Dydd Sul        - 5:00 pm Pabell "Celtic Voice"
    
Chicago
U.S.A.
Nos Wener, 12ed Awst 2005
Festival Interceltique
Cyngerdd Accordion (Neil yn unig)
festival-interceltique.com
Lorient, Llydaw
Ffrainc
Dydd Sadwrn, 30ed Gorffenaf 2005
Eisteddfod Genedlaethol
Maes D
(Pabell Y Dysgwyr)
Y Faenol, Bangor
Cymru
Dydd Sul, 31 Gorffenaf 2005
Eisteddfod Genedlaethol
Llwyfan acwstig
(Canolfan Gerdd Willliam Mathias)
Y Faenol, Bangor
Cymru
Sad/Sul, 23ain/24ain Gorfennaf 2005
Warwick Folk Festival
Lloegr
Dydd Sadwrn, 16ed Gorffennaf 2005
Sesiwn Fawr, Dolgellau
Cymru
Dydd Mercher, 2ail Mawrth 2005
Kennedy Center
Cyngerdd
Washington,
DC
U.S.A.
Dydd Sul 27ain Chwefror 2005
Virginia Scottish Foundation
Cyngerdd
Roanoke,
Virginia,
U.S.A.
Dydd Sadwrn 26ain Chwefror 2005
Gwyl Cymraeg
Longwood Gardens
Longwood Gardens,
Kennett Square,
Pennsylvania,
U.S.A.
9ed/10ed Ionawr 2005
Ymweliad i Gynhadledd
Association of Performing Arts Presenters
Conference
Gyda chymorth cyllidol oddi wrth:
[WAI logo]
Efrog Newydd,
U.S.A.
Dydd Gwener 30ed Gorff. - Dydd Sul 8ed Awst 2004 (saith o gyngerddau)
Festival Interceltique, Lorient, Brittany
Lorient,
Llydaw
Dydd Gwener, 2il Gorffenaf 2004
Llangollen Fringe Festival
Swyddfa'r Bocs: 01978 860030
Dydd Sadwrn, 19eg Gorffenaf 2003
Sesiwn Fawr, Dolgellau
Ticedi: 01248 351708
Dydd Sadwrn, 24ain Mai 2003
Twmpath Gwyl Biwmares
(Dim safle gwe)
Swyddfa'r Bocs: 01248 810415

English Adref Am y Band Recordiau Gigs Ein Miwsig Cysylltu